Fertilane Privacy Policy

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: אוקטובר 2021

מדיניות פרטיות זו (להלן: ״המדיניות״), מתארת כיצד פרטילאי בע”מ (להלן: ״החברה״, או ״אנחנו״), אוספת ומשתמשת במידע אודות משתמשות (להלן: ״המשתמשות״, “משתמש” או ״את״) פרטיליין (Fertilane), אפליקציה סלולרית או אפליקציה מבוססת אתר אינטרנט (web) (ביחד, להלן: ״האפליקציה״), והשירותים אשר מוצעים או יוצעו מעת לעת במסגרת השימוש בה (להלן: “השירותים”). מדיניות זו הינה חלק מתנאי השימוש שלנו, אשר ניתן למצוא ב: www.fertilai.com/terms (להלן: ״תנאי השימוש״). 

אנא קראי מדיניות זו בעיון. כל שימוש באפליקציה והעברת מידע אישי כלשהו אלינו מהווה את הסכמתך המפורשת לאמור במדיניות זו בשים לב לכך שאינך מחויבת למסור את פרטייך וכל מידע נוסף ו/או לעשות כל שימוש באפליקציה. מדיניות זו מוסיפה על האמור בתנאי השימוש ולא גורעת מהם בשום צורה. ככל ואינך מסכימה לתנאי מדיניות זו, עלייך לחדול מכל שימוש באפליקציה.

מדיניות זו מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות אך חלה בצורה שווה על שני המינים.

 1. השימוש באפליקציה

  1. האפליקציה מיועדת למשתמשות מעל גיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשות בגילאים נמוכים מ-18, על משתמשות אלו לקבל הסכמה של אחד מהוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש באפליקציה ומסירת פרטים אישיים במסגרתו. 
  2. החברה לא תאסוף במודע מידע על משתמשות שגילן מתחת לגיל 18. ככל והחברה תאתר משתמשת מתחת לגיל 18 היא תעשה את מירב המאמצים להסיר את פרטיה. ככל ונמסר לחברה מידע אודות משתמשות תחת גיל 18 ניתן לפנות לחברה באמצעות contact@fertilai.com על מנת להסיר מידע זה. 
 2. מידע שאנו אוספים והבסיס החוקי לאיסוף המידע

  1. כחלק ממדיניות הפרטיות שלנו ברצוננו להסביר לך את הבסיס החוקי שלפיו אנו מעבדים מידע אישי (כהגדרתו להלן), הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) ולתקנה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי (להלן: “GDPR“), כמו גם לכל דין חל אחר בקשר עם הגנת הפרטיות, כדלהלן: 

   1. כאשר משתמשת משתמשת באפליקציה שלנו ובכל אחד מהשירותים, אנו מעבדים מידע אישי של אותה משתמשת על מנת לבצע את החוזה שלנו עימה כפי שהוא מגולם בתנאי השימוש או לספק את השירותים לאותה משתמשת;
   2. אנו מעבדים מידע אישי, כמתואר להלן, על בסיס חוקי המסתמך על האינטרסים הלגיטימיים שלנו. אינטרס כזה כולל, בין היתר, עיבוד נתונים אישיים של המשתמשות: (א) כנדרש לאספקת השירותים בהתאם לסעיף 47 של הGDPR; (ב) במידת הצורך למניעת הונאה או ניצול או שימוש לרעה באפליקציה או השירותים; (ג) במידת הצורך לצורך ביצועי שיווק ותקשורת ישירה; (ד) כנדרש לחלוק בין הגופים התאגידיים הקשורים אלינו לצורך מתן השירותים; או (ה) כנדרש למניעת גישה בלתי מורשית לרשתות תקשורת אלקטרוניות והפצת קוד זדוני והפסקת התקפות ‘מניעת שירות’ ופגיעה במערכות מחשב ותקשורת אלקטרוניות;
   3. חלק מהמידע האישי, כגון קובצי cookie של צד שלישי בהם אנו משתמשים, מבוססים על הסכמה שמספקות לנו המשתמשות כמפורט במדיניות העוגיות שלנו; 
   4. חלק מהמידע האישי עשוי להיות מעובד על ידי שותפי צד שלישי מהימנים שלנו, כמתואר להלן, על בסיס היסוד החוקי המסתמך על האינטרסים הלגיטימיים שלנו שהוזכרו לעיל, למעט כאשר על אינטרסים אלו עולה זכות יסוד של פרטיים והגנת המידע האישי שלהם. 
  2. במקרה שיש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לנוהלי הגנת הפרטיות שלנו, הינך מוזמנת לפנות אלינו בכתובת: contact@fertilai.com בכל שאלה שיש לך בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.
 3. המידע שאנו אוספים

החברה אוספת שני סוגי מידע: מידע אישי ומידע שאינו אישי.

“מידע שאינו אישי” פירושו מידע בלתי מזהה אשר עשוי להיות זמין או שנאסף באמצעות שימוש של משתמשות באתר ובכל אחד מהיישומים או השירותים. לידיעתך, בניגוד לנתונים אישיים, נתונים שאינם אישיים אינם משמשים לזיהוי לאדם מסוים ולכן, בעת עיבוד מידע שאינו אישי החברה אינה מודעת לזהותך כתוצאה מעיבוד מידע שאינו אישי זה.

“מידע אישי” פירושו כל מידע המזהה או יכול לשמש לזיהוי אדם, לרבות, אך לא רק, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא”ל, כתובת IP, פרטי חיוב וכו’. 

 1. מידע שאינו אישי שאנו אוספים

החברה אוספת מידע אנונימי וסטטיסטי בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות התנהגות משתמשות באפליקציה, עמודים שנצפו, וכו’. החברה עשויה להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישים בהקשר זה, לרבות Google Analytics. 

 1. מידע אישי שאנו אוספים

ככל ובחרת להירשם באפליקציה או לעשות בה שימוש, אנו אוספים את המידע שמסרת במסגרת הרישום, לרבות:

 1. שמך המלא;
 2. תמונת פרופיל (במידה ובחרת להירשם לאפליקציה באמצעות פרופיל מדיה חברתית כגון Facebook או Google); 
 3. מיקום (שיוזן בעת ההרשמה) או כאשר שירות מבוסס מיקום פעיל במכשירך, החברה עשויה להשתמש במידע הנוגע למיקומך המגיע מאותות GPS, מנקודות גישה לרשת אלחוטית הנמצאות בקרבת מקום ומאנטנות סלולריות, וזאת בין אם האפליקציה פעילה או לאו. באפשרותך להסיר את השירות מבוסס המיקום באמצעות מערכת ההפעלה של מכשירך;
 4. מועד התחברות ו/או שימוש אחרון לאפליקציה;
 5. תכתובות שונות ותקשורת המבוצעת באמצעות האפליקציה עם גורמי הרפואה;
 6. מספר טלפון; וכן
 7. כתובת דואר אלקטרוני.
 1. מידע רגיש שאנו אוספים

  1. בקשר עם השירותים אנו נאסוף מידע רפואי או מידע רגיש של משתמשות. מידע כאמור יכלול לרבות, אך ללא הגבלה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, גובה, משקל ותוצאות בדיקות שונות לרבות בדיקות דם, תוצאות בדיקות אולטרסאונד, תאריכי מחזור, תוצאות בדיקות הריון, תאריכי ביוץ משוערים, תכתובות שונות ותקשורת המבוצעת באמצעות האפליקציה עם גורמי הרפואה, תרופות וזמני נטילת תרופות, פעולות רפואיות שונות הקשורות בשירותים וכיו”ב;
  2. בהתאם לעיבוד מידע אישי כאמור לעיל האפליקציה תאפשר גם הצגת הנחיות לביצוע לרבות, אך ללא הגבלה, מילוי תאריך מחזור, בקשה ליצירת קשר עם הרופא המטפל, ביצוע בדיקת הריון, בקשה לביצוע בדיקת דם / אולטרסאונד, לקיחת תרופה, ביצוע זריקה ועוד; וכן
  3. בקשר עם השירותים אנו נאסוף מידע רגיש של משתמשות שהינם רופאים, למשל: מספר תעודת רופא, מספר תעודת זהות וכו’.
 2. מידע שנאסף לצרכי מחקר

החברה תאסוף מידע של משתמשות לצרכי מחקר ופיתוח. מידע זה יישמר במערכות החברה לתקופה בלתי מוגבלת בצורה אנונימית והמשתמשת מסכימה בזאת לשמירת מידע כאמור.

 1. תכתובות שונות ותקשורת המבוצעת באמצעות האפליקציה

במסגרת השירותים ושימוש באפליקציה ניתנת למשתמשת האפשרות לשוחח עם הרופא המטפל, לקבל ממנו הנחיות, לדווח על תוצאות בדיקה ועוד. נתונים אלו לרבות השיח עם הרופא נשמרים במערכות החברה לצרכי תיעוד בהתאם לדין החל ומנותרים לצורך שיפור וטיוב השירות. החברה תשמור נתונים אלו בהתאם לחובותיה על פי דין ולפחות לפרק זמן מינימלי של תקופת ההתיישנות החוקית על פי דין.

 1. במידה ובחרת לפנות אלינו באמצעות ״צור קשר״ או באמצעות שליחת דוא״ל ישיר לחברה אנו אוספים את המידע שמסרת לנו לצורך יצירת קשר לרבות שם, טלפון, כתובת דוא״ל ותוכן ההודעה. 
 2. השימוש שאנו עושים במידע מהאפליקציה

  1. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:

   1. כדי לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים בה ולשפר את חוויית המשתמשת שלך;
   2. תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת האפליקציה והשירותים;
   3. איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באפליקציה, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין;
   4. לצרכים מסחריים ושיווקיים של החברה, לרבות הדגמת יעילות האפליקציה ומכירה של מידע אנונימי לצדדים שלישיים או מסחור בכל דרך אחרת לפי תנאי מדיניות זו; או
   5. במידה ונרשמת לקבלת דיוור מאת החברה, נעשה שימוש בפרטים שמסרת לצרכי דיוור זה.
   6. לצורך רשתות חברתיות ולצורך התחברות לאפליקציה – תוכלי להפעיל או להיכנס לאפליקציה או לשירותים באמצעות שירותי צד שלישי מקוונים שונים, כגון מדיה חברתית ושירותי רשתות חברתיות כמו פייסבוק, גוגל וכו’ (“שירותי רשת חברתית”). כדי לנצל את התכונות והיכולות הללו, אנו עשויים לבקש ממך לאמת, להירשם או להיכנס לשירותי רשתות חברתיות באתרי הספקים שלהם. כחלק מהאינטגרציה הזו, את מתירה לנו במפורש לגשת למידע מסוים מהפרופיל שלך בשירותי רשתות חברתיות כאלה, כיוון שכך, שירותי הרשת החברתית יספקו לנו גישה למידע מסוים שסיפקת להם, ואנו נשתמש בהם, נאחסן אותם, ולגלות מידע כזה לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות פרטיות זו. שימי לב כי האופן שבו שירותי צד שלישי (כולל שירותי רשת חברתית) משתמשים, מאחסנים וחושפים את המידע שלך, כפופים אך ורק למדיניות של כל צד שלישי כאמור, ואין לנו כל שליטה או אחריות על נוהלי הפרטיות או פעולות אחרות של כל אתר או שירות של צד שלישי שעשויים להיות מופעלים בתוך האפליקציה או השירותים. ייתכן שתוכלי לשלוט בכמות המידע הנגישה לנו על ידי התאמת הגדרות הפרטיות של חשבונך בשירותי רשתות חברתיות כאלה. 
  2. זכויות המשתמשות

   1. זכות מחיקה והגבלה. את עשויה להיות רשאי לבקש את המחיקה או הגבלת המידע אישי שלך, ואנו נענה לבקשות כאלה, ככל שניתן ובמידה הנדרשת על פי הדין החל. תוכלי לשלוח לנו בקשה בקשר למחיקת המידע האישי שלך אל: contact@fertilai.com.
   2. סקירה ותיקון של המידע אישי שלך. תוכלי לשלוח לנו בקשה בקשר לסקירת המידע אישי שלך אל: contact@fertilai.com. במקרה בו המידע אישי שבמאגרינו שגוי או מיושן, תוכלי לעדכן ולתקן נתונים אלה על ידי מתן הודעה מתאימה או תיקון הנתונים ישירות באתר, במידת האפשר.
   3. שמירת נתונים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשמור כל מידע אישי כל עוד יש צורך בכך כדי: (א) לממש את המטרות המתוארות במדיניות הפרטיות שלנו; (ב) לצורך הגנה או ניהול מחלוקות והליכים משפטיים; (ג) לניתוח ופיתוח האפליקציה או השירותים; ו- (ד) לציית לחוקים, תקנות או כללים רלוונטיים. נתונים שאינם אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.
   4. ניידות של נתונים אישיים. ככל שהדבר רלוונטי לך ולשירותים, ייתכן שתהיי זכאית לבקש את העברת המידע אישי שלך למדינה אחרת, ואנו נענה לבקשות כאלה, במידה הנדרשת על פי הדין החל.
   5. התנגדות לעיבוד נתונים אישיים ופרופיליינג. יש לך את הזכות להתנגד, או לבקש הגבלה, על עיבוד המידע אישי שלך ויש לך את הזכות להתנגד לפרופיליינג.
   6. ביטול הסכמה. יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת. לידיעתך, ייתכנו נסיבות בהן אנו זכאים להמשיך לעבד את הנתונים שלך, בפרט אם העיבוד נדרש כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות והרגולטוריות שלנו. כמו כן, שימי לב כי משיכת הסכמה כאמור לא תשפיע על חוקיות העיבוד המבוסס על הסכמה לפני ביטולו.
   7. העברת נתונים חוצה גבולות. יש לך גם זכות לבקש פרטים מסוימים על הבסיס שלפיו מועבר המידע האישי שלך מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (במידה ואת תושבת שלו), אך ככל שנידרש להעביר לך הסכמי העברת נתונים, ייתכן שיהיה צורך לערוך חלקית ו/או להשחיר הסכמי העברת נתונים כאמור  ו/או פרטים אחרים מסיבות של סודיות מסחרית.
   8. תלונות. יש לך זכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח המקומית שלך להגנה על מידע (כלומר, מקום מגוריך הרגיל, מקום עבודתך או מקום ההפרה לכאורה) בכל עת או בפני המוסדות הרלוונטיים במקום מגוריך. עם זאת, אנו מבקשים ממך, אנא נסי לפתור בעיות כלשהן איתנו לפני שתפני לרשות הפיקוח המקומית ו/או למוסד הרלוונטי על ידי פנייה אלינו בכתובת: contact@fertilai.com.
  3. מסירת המידע לצדדים שלישיים

שימי לב שאיננו משתפים מידע אישי שנאסף ממך עם צדדים שלישיים או עם שותפינו, למעט באירועים הבאים ורק במידה הדרושה:

 1. לספק למשתמשות את האפליקציה או השירותים בהתאם לתנאים וההגבלות של מדיניות פרטיות זו או תנאי השימוש;
 2. אנו רשאים לשתף כתובות IP שנאספו על ידינו, לצורך איתור הונאות, אי חוקיות, סיכוני אבטחה או בעיות טכניות אחרות הקשורות לאפליקציה או השירותים או כנדרש להפעלה ושיפור האפליקציה או השירותים;
 3. אם החברה נדרשת או סבורה באופן סביר שהיא נדרשת על ידי חוק או רשויות אכיפת חוק לשתף או לחשוף את המידע שלך;
 4. בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי מכל סוג שהוא בין משתמשות לבין החברה ביחס לאפליקציה או לשירותים;
 5. במקרה שהפרת את מדיניות הפרטיות או את תנאי השימוש שלנו, או שהפרת את חובותיך בקשר לשימושך באפליקציה או בשירותים, או פעלת באופן שלדעתנו סביר שהוא מפר כל דין רלוונטי לרבות חוקים, כללים או תקנות;
 6. כנדרש למניעת פגיעה או הפרה של הזכויות או האינטרסים (כולל זכויות משפטיות כלשהן) של צד שלישי, לרבות ביחס לנושאי בטיחות שלנו, המשתמשות שלנו או כל צד שלישי רלוונטי;
 7. אם החברה מארגנת מחדש את המבנה או העסק של האפליקציה וכל אחת מהיישומים או השירותים במסגרת אחרת, בין אם באמצעות שינוי מבנה או המחאה לישות משפטית אחרת, או במקרה של מכירה או מיזוג של החברה;
 8. במקרים מסוימים אנו עשויים לחשוף נתונים אישיים לשותפים ולספקי השירותים המהימנים שלנו על מנת שיוכלו לבצע שירותים מבוקשים מטעמנו, כגון לאיתור הונאות, ספקי שרתים ואחסון נתונים או למטרות אבטחה וכדומה; או 
 9. אנו רשאים לשתף מידע שנמסר לנו לצרכים מסחריים שונים בצורה אנונימית וללא הכללת פרטים מזהים של משתמשות.
 1. אבטחת מידע 

  1. אנו משתמשים בכלים ובאמצעי אבטחה בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה על מנת למנוע גישה או חשיפה של מידע אישי של משתמשות לרבות השמדה בלתי חוקית או אובדן מקרי של מידע אישי. במקרה שאת מאמינה שזכויות הפרטיות או האבטחה שלך או של מידע אישי שלך אינן מטופלות בהתאם למדיניות פרטיות זו, או שיש לך חששות סבירים בנוגע לשירות שלנו, אנא צרי איתנו קשר בכתובת: contact@fertilai.com.
  2. למרות שאנו נוקטים במיטב המאמצים שלנו להגן על מידע אישי, שימי לב שאמצעי אבטחה אלה אינם יכולים לבטל באופן מלא את סיכוני האבטחה הקשורים למידע אישי. לכן, בעוד שהחברה משתדלת להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על מידע אישי, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת, ועל כן, לא נהיה אחראים לנזקים שנגרמו כתוצאה מגישה בלתי מורשית למידע אישי שלך, אלא אם החרגת אחריות כאמור אסורה על פי חוק.
  3. שימי לב שבמקרה של תקרית אבטחה, שבה אנו מגלים כי המידע האישי שלך עלול להיות בסיכון, אנו ננקוט מאמצים סבירים להודיע ​​לך ולרשות הרלוונטית (במידת הצורך, בכפוף לדין החל).
 2. דיוור שיווקי

  1. אנו לא שולחים למשתמשות מידע מסחרי או מבצעים קידום מכירות באמצעות דיוור ישיר כגון מיילים או הודעות SMS מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת של המשתמשת מראש. במקרה בו נתת הסכמה כזו תוכלי לבטל את ההרשמה לקבלת הודעות מסוג זה בכל עת, על ידי שליחת הודעה אל: contact@fertilai.com, או בעקבות ההנחיות לביטול ההרשמה הכלולות בתקשורת כזו. 
  2. תוכלי לנהל את המנוי שלך לניוזלטר, קידומי מכירות או חומרי שיווק שלנו על ידי הרשמה או ביטול הרשמה בכל עת. שימי לב שאם הגדרת את הדפדפן שלך לחסום קובצי Cookie, הדבר עשוי להשפיע על היכולת שלך לבטל את המנוי. אם יש לך קשיים בניהול הדוא”ל שלך או העדפות תקשורת אחרות איתנו, אנא צרי איתנו קשר בכתובת contact@fertilai.com.
 3. האם החברה תעביר את המידע אישי שלי באופן בינלאומי? 

אנו רשאים לאחסן או לעבד את המידע אישי שלך בישראל ובמדינות נוספות לרבות במדינות האיחוד האירופי או במדינות אחרות. אם את תושבת האזור הכלכלי האירופי (EEA) אנו ננקוט באמצעים מתאימים על מנת להבטיח כי המידע שלך יקבל רמת הגנה מספקת על הנתונים בעת העברתו מחוץ לאזור הכלכלי האירופי. אם את תושבת תחום שיפוט שבו העברת המידע אישי שלך מחייבת את הסכמתך, אז הסכמתך למדיניות פרטיות זו כוללת את הסכמתך המפורשת להעברת הנתונים שלך.

 1. הודעות דחיפה (Push)

אנו עשויים לשלוח לך מדי פעם הודעות דחיפה בנייד שלך המכשיר שלך עם עדכונים והודעות אחרות שעשויות לעניין אותך. תוכלי לבטל את הסכמתך לקבל תקשורת מסוג זה על ידי שינוי הגדרות ההתראות במכשיר שלך עם זאת, שימוש באפליקציה ללא אישור הודעות דחיפה איננו אפשרי.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

  1. לידיעתך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לעדכן או לתקן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת ואנו נפרסם באפליקציה את מדיניות הפרטיות המתוקנת ונעשה מאמצים סבירים להודיע ​​לך על כך בדוא”ל או בהודעת דחיפה על שינויים מהותיים. תאריך העדכון האחרון יבוא לידי ביטוי בתאריך “עודכן לאחרונה” לעיל. תנאים מתוקנים ייכנסו לתוקף באופן מידי עם פרסומם ויחולו על כל מידע שנמסר לחברה רטרואקטיבית. לכן, עלייך לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת על מנת להישאר מעודכנת בכל שינוי. את מסכימה בזאת, לקבל את פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת כהודעה בפועל עבורך.
  2. המשך השימוש שלך באפליקציה או בשירותים לאחר פרסום השינויים במדיניות פרטיות זו החל מהתאריך “עודכן לאחרונה” לעיל מעיד על הסכמתך לשינויים אלה. אם אינך מסכימה למדיניות הפרטיות המתוקנת, אנא הימנעי משימוש באפליקציה ובכל אחת מהיישומים או מהשירותים וצרי עמנו קשר באמצעות שליחת דוא”ל אל: contact@fertilai.com.
 2. משתמשות מתחת לגיל 18

האתר והשירותים שלנו מיועדים לקהל כללי אך אינו מופנה לאנשים מתחת לגיל 18. אם הורה או אפוטרופוס מודע לכך שילדו או חסוי שלו סיפק לנו מידע אישי, עליו לפנות אלינו באופן מידי. איננו אוספים או מבקשים מידע אישי מאנשים מתחת לגיל 18 ביודעין. אם נהיה מודעים לכך שאדם מתחת לגיל 18 סיפק לנו מידע אישי, נמחק מידע אישי זה ממאגרי המידע שלנו. אם ידוע לך שילדך סיפק לנו מידע אישי, אנא צרי איתנו קשר בכתובת: contact@fertilai.com.

 1. קישורים לאתרים/יישומים של צד שלישי

שימי לב כי האתר שלנו וכל אחת מהיישומים או השירותים עשויים לקשר לאתרים אחרים או ליישומים של צדדים שלישיים המספקים מידע או שירותים שימושיים. כל מידע שמשתמשות מספקים בדפים המקושרים מסופק ישירות לצד שלישי זה וכפוף למדיניות הפרטיות של צד שלישי כזה. איננו אחראים לתכנים או לשיטות הפרטיות של אתרים המקושרים באמצעות האתר. קישורים מהאתר שלנו לצדדים שלישיים או לאתרים אחרים ניתנים לנוחיות המשתמשות בלבד וללא כל מצג או אחריות מצד החברה. עלייך ללמוד על נוהלי הפרטיות של כל אתר לפני שתמסרי להם נתונים אישיים. 

 1. דין וחוקים רלוונטיים

  1. לידיעתך, ההוראות הכלולות במדיניות פרטיות זו הנוגעות לעניינים המוסדרים על פי ה-GDPR יחולו רק על עיבוד המידע האישי הכפוף ל-GDPR בהתאם לתחולת ההוראות הכלולות בו. אם ה-GDPR אינו חל על עיבוד המידע האישי שלך, ייתכן שחלק מההוראות לעיל לא יחולו עלייך.
  2. שימי לב כי ההוראות הכלולות במדיניות פרטיות זו הנוגעות לעניינים המוסדרים על פי חוק הגנת הפרטיות יחולו רק על עיבוד המידע האישי הכפוף לחוק הגנת הפרטיות בהתאם. עם תחולת ההוראות הכלולות בו והתקנות שתוקנו מכוחו. אם חוק הגנת הפרטיות אינו חל על עיבוד הנתונים האישיים שלך, ייתכן שחלק מההוראות לעיל לא יחולו עלייך.
 2. שאלות או חששות בנוגע לפרטיותך

  1. אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לבעיות פרטיות ומידע אישי, אנא שלחי לנו הודעה מפורטת אל: contact@fertilai.com ואנו נעשה כל מאמץ לפתור את חששותיך ללא דיחוי.
  2. את גם רשאית להגיש תלונה לרשות הפיקוח המתאימה בקשר לחששות שיש לך בנוגע לפרטיותך ולמידע האישי שלך.

 

Contact us
For more information
And cooperation.

Skip to content